ČESKÁ KUBICE OBYTNÁ ZÓNA KOPTOVNA

Objednatel: Obec Česká Kubice

 

Termín realizace: 11/2018 – probíhá

 

Investice: 11 mil. Kč bez DPH

 

Výstavba vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace, komunikace a veřejného osvětlení pro obytnou zónu Koptovna, kde následně dojde k výstavbě rodinných domů.

Přibližná délka inženýrských sítí a komunikace je 180 m.

Finální povrchy budou realizovány při zastavěnosti 60 % pracel.