DEŠŤOVÁ KANALIZACE A OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V ČESKÉ KUBICI

Objednatel: Obec Česká Kubice

 

Termín realizace: 8/2018 – 7/2019

 

Investice: 11,2 mil. Kč bez DPH

 

Stavba zahrnovala dvě klíčové části –  rekonstrukci místní komunikace a výstavbu dešťové kanalizace. U komunikace v délce 750 m byly provedeny nové podkladní vrstvy vozovky a opraven asfaltový povrch včetně realizace nových obrub a krajnic. Účelem nové dešťové kanalizace, která je zakončena novou retenční nádrží, je odvádět srážkové vody mimo těleso nově opravené komunikace.