TDS: OBNOVA EKOSYSTÉMU ODSTAVENÝCH RAMEN ŘEKY MORAVY - K.Ú. STARÉ MĚSTO

Objednatel: Slepá ramena z. ú.

 

Termín realizace: 11/2018 – probíhá

 

Investice: 165,9 mil. Kč bez DPH

Hlavním cílem projektu je obnovení funkčnosti ramen řeky Moravy (Čerťák, Vytrávené, Zasypané, Přední a Zadní Morávka), která jsou důležitou součástí nadregionálního biokoridoru. Zejména obnova propojení s řekou Moravou je z hlediska ochrany přírody zcela zásadní. V rámci revitalizace jsou renovovány vtokový objekt do prostoru odstaveného ramene Čerťák a výtokový objekt z ramene Vytrávené. Dále dojde k odtěžení části násypů, jejich přemístění z koryta ramen a následné využití k modelaci terénu v jejich těsné blízkosti. Cílem je tedy především revitalizace samotných slepých ramen a dále vytvoření dalších biotopů v okolí, které obohatí celou řešenou lokalitu.