REKONSTRUKCE LESNÍ CESTY POZEMEK P.Č. 557/2, K.Ú. STRÁŽ NAD NEŽÁRKOU

Objednatel: Město Stráž nad Nežárkou

 

Termín realizace: 4/2019 – 7/2019

 

Investice: 1,8 mil. Kč bez DPH

 

V dubnu 2019 byla zahájena rekonstrukce stávající lesní cesty v délce 550 m, která byla již ve špatném technickém stavu. V celé délce komunikace byla provedena odkopávka do hloubky 350 mm a následně položeny nové vrstvy komunikace ze štěrkodrti a hrubého kameniva o celkové mocnosti 400 mm. Dále bylo provedeno nové napojení na silnici III/1532, zřízeny krajnice, 1 nový propustek a další 3 byly rekonstruovány. Po levé straně komunikace došlo k obnovení příkopu pro odvod dešťové vody.