TDS: REKONSTRUKCE POLNÍ CESTY A PŘÍKOPU V K.Ú. KOTOPEKY

Objednatel: Státní pozemkový úřad

 

Termín realizace: 4/2019 – 10/2019

 

Investice: 6,6 mil. Kč bez DPH

 

Projekt se skládal z dopravní a vodohospodářské části. Součástí první zmíněné byla rekonstrukce stávající polní cesty C7 v délce 390 m s finálním asfaltobetonovým povrchem. Vodohospodářské práce zahrnovaly rekonstrukci příkopu OP3 a novostavbu příkopů OP2 a SP3 v celkové délce 685 metrů. Součástí stavby bylo 5 propustků a opevnění břehů v místech se sklonem větším než 1:2. Příkopy byly realizovány za účelem odvodnění rekonstruované polní cesty.