ROZŠÍŘENÍ VODOVODU A KANALIZACE HRANICE

Objednatel: CHEVAK Cheb, a.s.

 

Termín realizace: 6/2019 – 07/2020

 

Investice: 22,9 mil. Kč bez DPH

 

Ve sdružení s firmou Henstav s.r.o. jsme realizovali výstavbu vodovodu a kanalizace. Vodovod má délku 3 km a jeho součástí je 74 přípojek, kanalizace má délku 0,6 km a její součástí je 10 přípojek. V dotčených komunikacích byla provedena obnova povrchů.