TDS: SPLAŠKOVÁ KANALIZACE LIBOMYŠL

Objednatel: Obec Libomyšl

 

Termín realizace: 10/2016 – 4/2018

 

Investice: 38,4 mil. Kč bez DPH

V říjnu 2016 byla zahájena výstavba splaškové kanalizace v obci Libomyšl za účelem odvedení splaškových vod na ČOV Lochovice. Jedná se o tlakovou kanalizaci, kterou tvoří 9 km hlavních a vedlejších tlakových řadů a 187 ks domovních čerpacích stanic. Projekt významně přispěl ke zlepšení občanské vybavenosti obce.