TDS: SPLAŠKOVÁ KANALIZACE V OBCÍCH HATĚ A HODYNĚ

Objednatel: Obec Skuhrov

 

Termín realizace: 4/2017 – 1/2019

 

Investice: 29,9 mil. Kč bez DPH

Předmětem stavby bylo vybudování splaškové kanalizace v obcích Hatě a Hodyně za účelem odvedení splaškových vod na ČOV Svinaře. Kanalizační systém sestává z 3,86 km gravitačních řadů, 3 km výtlačných řadů, 4 čerpacích stanic a 140 ks domovních přípojek. Po dokončení došlo k významnému zlepšení občanské vybavenosti obce.