TDS: REKONSTRUKCE MVN P.Č. 266/28 (SUCHOMASTY)

Objednatel: Obec Suchomasty

 

Termín realizace: 3/2019 – 7/2019

 

Investice: 2,3 mil. Kč bez DPH

Účelem projektu byla rekonstrukce vodního díla, které bylo v technicky nevyhovujícím stavu. V rámci stavby byla provedena rekonstrukce zpevnění břehů (opěrné zdi) a funkčních objektů (výpustné zařízení včetně navazujícího potrubí a výusti čelní, napouštění). Opatření má vliv na optimalizaci vodního režimu v nádrži pro akumulaci vody ze spádového povodí pramenné části toku. Hlavní funkční náplní nádrže je zajištění zdroje užitkové vody v případě sucha a požární vody. Rekonstruovaná MVN má zároveň estetický význam.