TDS: ČOV, KANALIZACE A VODOVOD (SVINAŘE)

Objednatel: Obec Svinaře

 

Termín realizace: 9/2015 – 11/2016

 

Investice: 50,5 mil. Kč bez DPH

V obci Svinaře proběhla stavba splaškové kanalizace, která odvádí splaškové vody na ČOV Svinaře (1200EO). Kanalizační systém zahrnuje 4,15 km gravitačních řadů, 0,9 km výtlačných řadů a 2 čerpací stanice. Součástí akce bylo též pokračování výstavby druhé etapy vodovodu, v rámci které se realizovalo 3,7 km nových vodovodních řadů. Po dokončení stavby došlo k významnému zlepšení občanské vybavenosti obce.