TDS: NOVOSTAVBA VEDLEJŠÍ POLNÍ CESTY C10

Objednatel: Státní pozemkový úřad

 

Termín realizace: 7/2020 – 10/2020

 

Investice: 7,1 mil. Kč bez DPH

 

Výstavba polní cesty C10 v délce cca 517 m, která se nachází v okrese Beroun, katastrální území Trubská. Provedena byla i výstavba odvodňovacího příkopu OP4, rekonstrukce odvodňovacího příkopu OP5 a realizace zatrubněného odvodnění OZ1.