TDS: VÝSTAVBA SUCHÉHO POLDRU V K.Ú. KUBLOV

Objednatel: Státní pozemkový úřad

 

Termín realizace: 9/2020 – 11/2020

 

Investice: 5,4 mil. Kč bez DPH

 

Novostavba suché vodní nádrže – poldru, jejíž účelem je chránit obec před stoletou vodou.

Hlavním objektem stavby je zemní sypaná homogenní hráz dlouhá 176,9 m (délka v ose) s konstantní korunou hráze na kótě 445,30 m. n. m. Dalšími objekty jsou požerák, výpustní potrubí a bezpečnostní přeliv s odtokovým korytem.