VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY V OBCI HEŘMAŇ

Objednatel: Obec Heřmaň

 

Termín realizace: 9/2018 – 11/2018

 

Investice: 1,9 mil. Kč bez DPH

 

Projekt zahrnoval rekonstrukci úpravny vody včetně technologické části a výstavbu nového vodojemu s kapacitou 27 m3. Stavba zvyšuje množství akumulované vody pro obec a zároveň zlepšuje její kvalitu na normové hodnoty.