VÝSTAVBA KANALIZACE A ČOV V OBCI JIZERNÍ VTELNO

Objednatel: Obec Jizerní Vtelno

 

Termín realizace: 11/2018 – 9/2020

 

Investice: 69,2 mil. Kč bez DPH

 

Ve sdružení s firmou VHS Stavby a.s. jsme realizovali projekt složený ze dvou hlavních částí. První z nich byla výstavba splaškové kanalizace, která je kombinací gravitačních a tlakových řadů o celkové délce 3,7 km a přípojek o celkové délce 1,2 km. Druhou částí je výstavba čistírny odpadních vod, na kterou je celá kanalizační síť napojena. Jedná se o dvoulinkovou mechanicko-biologickou ČOV s kapacitou 600 EO, tvořenou sdruženým objektem. Vyčištěná voda je odváděna do Strenického potoka.

Po dokončení výstavby byly obnoveny povrchy dotčených komunikací.